Liczba odwiedzin strony: 28552 Osób na stronie: 1
 

Okręgowa Rada Adwokacka

 
 
Okręgowa Rada Adwokacka
 
Nad Niprem 2 lok. 8
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 200 poz. 1659 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie...
Monitor Polski 2001 Nr 2 poz. 28 - Nadanie tytułu naukowego profesora
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora. (M.P. z dnia 26 stycznia 2001 r.) nr 115-3-01 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora: nauk biologicznych: dr hab. Maria Magdalena...